Ogłoszenia – 12 stycznia 2020 r. Niedziela Chrztu Pańskiego

  1. Dzisiejszą niedzielą kończymy liturgiczny obchód Narodzenia Pańskiego. Tradycyjnie jednak przedłużamy śpiewanie kolęd i pozostawiamy świąteczny wystrój kościoła do 2 lutego. Wtedy to przypada święto Ofiarowania Pańskiego, pozostające w bezpośredniej łączności z wydarzeniem Bożego Narodzenia.
  2. Wspominając chrzest Pana Jezusa, myślimy także o naszym osobistym chrzcie, który uczynił nas dziećmi Boga i Kościoła. Warto zatem, aby ta niedziela stała się okazją do wyrażenia wdzięczności za to, że w Kościele Bóg usynowił nas w Jezusie Chrystusie. Pamiętajmy też w modlitwach o naszych rodzicach, chrzestnych i wszystkich tych, którzy mieli wpływ na przekazywanie nam wiary.
  3. W dniu dzisiejszym, zgodnie z zapowiedzią, dzieci i młodzież ze Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami zbierają po każdej Mszy św. ofiary dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin naszej parafii. Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
  4. Nadal trwa wizyta duszpasterska, podczas której duszpasterze wnoszą Boże błogosławieństwo w Wasze domy. Jest to także dobra okazja do porozmawiania nie tylko o osobistych sprawach, ale także o sprawach całej wspólnoty parafialnej.  W dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 16:00, natomiast w niedzielę o godz. 15:00.
  5. Do końca wizyty duszpasterskiej, kancelaria parafialna jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 15:00 – 15:45.
  6. Jutro rozpoczyna się w liturgii tak zwany okres zwykły. W tym czasie nie obchodzi się jakiejś szczególnej tajemnicy z życia Chrystusa, ale wspomina Chrystusowe misterium w jego pełni.
  7. W dniu jutrzejszym, zgodnie z tradycją, będziemy modlić się do Boga za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej. Porządek nabożeństw wieczornych będzie następujący:        17:30 – Różaniec fatimski, 18:00 – Msza św., 19:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja, 20:30 – Apel Jasnogórski.
  8. W najbliższą sobotę rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.
  9. Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan jest poprzedzony Dniem Dialogu Chrześcijańsko – Żydowskiego (17 stycznia). Jest on okazją do lepszego zrozumienia swych korzeni, prośby do Boga o wzajemne przebaczenie krzywd i współpracy prowadzącej do wzajemnego zrozumienia i poznania.
  10. Ofiary złożone na tacę w następną niedzielę będą przeznaczone na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu.

Ostatnie wpisy