Ogłoszenia – 19 stycznia 2020 r. – II niedziela zwykła

  1. Wczoraj rozpoczął się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym roku przebiega on pod hasłem: „Życzliwymi bądźmy!” (Dz 27, 18-28).  Pamiętać należy, że troska o jedność chrześcijan płynie przede wszystkim z Wieczernika, kiedy to Pan Jezus podczas modlitwy arcykapłańskiej prosił Ojca, „aby byli jedno”. W ten wielki, błagalny głos Kościoła włączmy także swoje modlitwy.
  2.  Zgodnie z zapowiedzią dzisiejsze ofiary złożone na tacę są przeznaczone na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu.
  3. We wtorek będziemy obchodzić Dzień Babci, a w środę Dzień Dziadka. Pamiętajmy w tych dniach o naszych czcigodnych seniorach, także tych, którzy odeszli już do Pana.
  4. 23 stycznia przypada 157. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Pamiętajmy w modlitwach o tych, którzy walczyli o odzyskanie niepodległości naszej Ojczyzny.
  5. W piątek, 24 stycznia, wspominamy w liturgii św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła. Światły biskup położył wielkie zasługi w walce z reformacją. Jest on patronem dziennikarzy i prasy katolickiej.
  6. W sobotę, 25 stycznia, przypada liturgiczne wspomnienie Nawrócenia św. Pawła, wielkiego Apostoła i niezrównanego nauczyciela chrześcijaństwa. Trudno nawet wyobrazić sobie, jak wyglądałby Kościół powszechny, gdyby Bóg nie przywiódł go do wiary w Jezusa Chrystusa. Nawrócenie św. Pawła przypomina nam jednocześnie o potrzebie nieustannego nawracania się do Boga.
  7. Nadal trwa wizyta duszpasterska, kiedy duszpasterze wnoszą Boże błogosławieństwo w Wasze domy.  W dni powszednie kolędę rozpoczynamy
    o godz. 16:00, natomiast w niedzielę o godz. 15:00.
  8.  W czasie trwania kolędy kancelaria parafialna jest czynna od poniedziałku do czwartku od godz. 15:00 do 15:45,  w niedzielę między Mszami św.

Ostatnie wpisy

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ DO WŁOCH

Zapraszamy na samolotową pielgrzymkę do Włoch w dniach 5 – 11 czerwca 2025 r. Plan i szczegóły – na załączonych plakatach. Zapisy w biurze parafialnym