Ogłoszenia Duszpasterskie. 6 marca 2022 r. – I niedziela Wielkiego Postu

ogłoszenia
  1. Co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy i chce nas nauczyć umiejętności ich przezwyciężania. Z Bożą pomocą sami możemy i powinniśmy odrzucać szatańskie podszepty. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary umacnia nas w naszych zmaganiach ze złem.
  2. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia tego czasu. Taką okazją są różne umartwienia czy wyrzeczenia bądź też dobre postanowienia. Warto to duchowe ćwiczenie podjąć.
  3. Nasze duchowe wielkopostne ćwiczenia wzmocni udział w nabożeństwach Drogi krzyżowej, które w naszym kościele będziemy odprawiali w piątki o godz. 16:30 dla dzieci, a o 17:30 dla dorosłych  oraz w Gorzkich żalach z kazaniem pasyjnym, odprawianych w każdą niedzielę o godz. 17:20. Pierwsze nabożeństwa Drogi krzyżowej już w najbliższy piątek.
  4. Za tydzień będziemy przeżywać niedzielę Ad gentes– dzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Tego dnia, po każdej Mszy św., będziemy mogli materialnie wesprzeć dzieło misyjne Kościoła – wolontariusze będą stać ze specjalnie przygotowanymi skarbonkami.
  5. W Wielkim Tygodniu do Grobu Bożego należy zakupić kwiaty, które będą naszym wspólnym darem wdzięczności Bogu za ofiarę, jaką złożył na krzyżu dla naszego zbawienia. Ofiary na kwiaty, tradycyjnie, jak co roku, można składać przez cały Wielki Post w kancelarii parafialnej, w kopertach na tacę oraz do skarbonek przy drzwiach wejściowych. Za złożone ofiary składamy „Bóg zapłać”

 

Ostatnie wpisy