Wigilia Paschalna – Liturgia Światła /zdjęcia/

302bc3ae-7e8a-4074-a945-e60a790e6ec6

Wigilia Paschalna składa się z czterech Liturgii: Światła, Słowa, Chrzcielnej i Eucharystycznej. Nabożeństwo rozpoczęło się na wolnym powietrzu przed świątynią gdzie przygotowano ognisko. Niektórzy Wierni zgromadzili się wokół ognia. Wielkanoc jest rozpoczęciem wszystkiego od nowa, początkiem nowego świata, a ogień i światło są symbolami tej odnowy. Obrzęd rozpoczął się od poświęcenia ognia, od którego zapala się Paschał. Następnie nasza uwaga przeniosła się na Paschał, który jest świecą wyjątkowo dużą i piękną.

Paschał jest symbolem Chrystusa. Zgodnie ze średniowieczną tradycją, aby spełniać swą symboliczna rolę, świeca musi być odpowiednio oznaczona. Najpierw Ksiądz Radek wyżłobił w świecy znak krzyża. Następnie powyżej ramienia pionowego krzyża wyżłobił grecką literę Alfa, a poniżej literę Omega Jest to pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu. Jam jest Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec mówi Chrystusa w księ­dze Apokalipsy. Między ramionami krzyża wpisane zostały cyfry bieżącego roku 2024. W ten sposób podkreślone zostało, że Chrystus jest „Królem wieków”. Dla wierzących każdy rok należy do Pana, ponieważ wyznajemy, że wszystkie czasy i pory roku są Jego.
Podczas żłobienia świecy Celebrans wypowiedział formułę: Chrystus wczoraj i dziś, Początek i koniec Alfa i
Omega. Do Niego należy czas i wieczność Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Następnie Ksiądz Radosław wbił w świecę pięć symbolicznych gwoździ, oznaczających rany Zbawiciela – na
głowie, stopach, rękach i boku. Tworzą one krzyż, a wbijaniu towarzyszą słowa: „Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen”.
Paschał został zapalony od nowego ognia ze słowami: „Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów”.
Wreszcie dk. Andrzej trzymając paschał, za nim ks. Radosław (obaj w szczególnie odświętnych szatach liturgicznych) w procesji z kapłanami i służbą liturgiczną weszli do ciemnego kościoła. Wierni usłyszeli trzykrotne „Światło Chrystusa” i rozświetliła się nasza świątynia, po czym rozległo się uroczyste „Eksultet”  czyli Orędzie Wielkanocne. Nastała  JASNOŚĆ – rozpoczęła się Paschalna Wigilia.

/zdjęcia dzięki uprzejmości p. Eweliny – dziękujemy/

Ostatnie wpisy