12 czerwca 2022 r. UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

ogłoszenia
  1. Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej możemy poznać tylko dzięki objawieniu Bożemu. Jezus pouczył nas o Ojcu, o Sobie i Duchu Świętym oraz o więzi łączącej Boga w Trójcy Jedynego. Wyznajemy tę wiarę za każdym razem, gdy czynimy znak krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  2. W tym tygodniu przypada 13. dzień miesiąca. Zgodnie z tradycją, będziemy modlić się do Boga za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej. Porządek nabożeństw wieczornych będzie następujący:

17:30 – Różaniec Fatimski,

18:00 – Msza święta z Kazaniem.,

19:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu,

20:30 – Apel Jasnogórski.

  1. W  środę, 15 czerwca, ks. Biskup Wojciech Skibicki udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. Obowiązkowa próba przed tą uroczystością odbędzie się we wtorek o godz. 18:45. Prosimy o modlitwę w intencji młodzieży, która w sakramencie bierzmowania ma przyjąć dary Ducha Świętego.
  2. W czwartek, 16 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, będziemy oddawać cześć i uwielbienie Jezusowi obecnemu pod postaciami eucharystycznymi.  Wyjdziemy w procesji na ulice naszego osiedla, aby zanosić błogosławieństwo Pana Jezusa obecnego pod postacią chleba do naszych domów, miejsc nauki i pracy. Przy czterech ołtarzach będziemy rozważali słowo Boże. Procesję zakończy udzielenie błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Czynny udział w procesji Bożego Ciała w atmosferze modlitwy jest publicznym wyznaniem naszej wiary. „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” – powiedział Pan Jezus.
  3. W Boże Ciało Msze św. będą odprawione o godz. 6:30, 7:30, 9:00, 10:00, ok. 13:00 i 18:00. Procesja z naszego kościoła rozpocznie się około godz. 11:00. Procesjonalnie przejdziemy ulicami: 1 Maja, Wiejską, Brodnicką, Gdańską, Toruńską, Działdowską, Wiejską i 1 Maja. Wyrazem naszej wiary niech będzie również przyozdobienie domów znajdujących się na trasie procesji. Po zakończeniu procesji w naszej świątyni zostanie odprawiona Msza św. dla tych wszystkich, którzy tego dnia nie brali udziału w Eucharystii. Przypominamy, że udział w procesji nie zwalnia nas z obowiązku uczestnictwa we Mszy św.
  4. Ostatnia próba sypania kwiatków odbędzie się we wtorek, 14 czerwca, o godz. 17:00.
  5. Od uroczystości Bożego Ciała rozpoczynają się dni eucharystyczne w naszej parafii, dawniej znane jako Oktawa Bożego Ciała. Codziennie będziemy oddawać chwałę i dziękować Jezusowi za Jego obecność wśród nas. Msza Święta z procesją eucharystyczną o godz. 18:00.
  6. W piątek, 17 czerwca, nasza parafia  będzie przeżywać uroczystość odpustową ku czci św. Brata Alberta Chmielowskiego. Był on zakonnikiem, założycielem zgromadzenia albertynów, uczestnikiem powstania styczniowego, wybitnym malarzem, który poświęcił swoje życie biednym i bezdomnym. Uroczysta Msza św. zostanie odprawiona o godz. 18:00. W czasie tej Mszy św. każdy będzie miał możliwość oddania czci relikwiom św. Brata Alberta.
  7. Przez cały czerwiec oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Wszystkich czcicieli Bożego Serca zapraszamy na nabożeństwo, które odprawiamy codziennie po Mszy św. o godz. 18:00w dni powszednie, a w niedzielę o godz. 17:30.

Ostatnie wpisy

„Małżeński Weekend”

Nasza parafia św. Brata Alberta wraz z duszpasterstwem rodzin i wspólnotą „Mężczyźni św. Józefa,  w dn. 21-22 kwietnia zaprosiła małżonków na „Małżeński Weekend”. Gościem specjalnym