ogłoszenia

1. Dziś przeżywamy święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, które skłania nas do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Stanowi sanktuarium życia i świętości, dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin. Po każdej Mszy  św. zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo małym dzieciom i ich rodzicom.

2. W piątek pożegnamy 2021 rok i powitamy rok 2022. Niech będzie to okazja do przyjścia na modlitwę do naszej parafialnej świątyni. Podziękujemy dobremu Bogu za wszelkie łaski i dary podczas Mszy św. i nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego o godz. 18:00. W czasie tej Mszy św. odśpiewamy uroczyste Te Deum, za którego odmówienie w ostatnim dniu roku można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami

3. Postarajmy się nowy rok rozpocząć w imię Boże. 1 stycznia przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to tzw. święto nakazane, czyli zobowiązujące nas do uczestnictwa we Mszy św. Porządek Mszy św. w tym dniu jest niedzielny z wyjątkiem Mszy św. o godz. 6:30 i 7:30, których nie będzie. Wpatrzeni w Maryję – Królową pokoju – modlimy się o tak bardzo potrzebny pokój na świecie,  w naszej Ojczyźnie i o ustanie pandemii.

4. W pierwszą sobotę miesiąca, 1 stycznia, o godz. 9:00 zapraszamy czcicieli Matki Bożej na Mszę św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie i zmiana tajemnic różańcowych.

5. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, nie będzie możliwa tradycyjna kolęda w formie odwiedzin duszpasterskich. Dlatego, zgodnie ze wskazaniem naszego Biskupa Jacka Jezierskiego, zapraszamy mieszkańców poszczególnych ulic do naszej świątyni na specjalną Mszę św. „kolędową” sprawowaną w ich intencji. Podczas tej Mszy św. będziemy wspólnie modlić się o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo oraz o zdrowie duchowe i fizyczne dla mieszkańców poszczególnych ulic naszej parafii.

6. Msze św. „kolędowe” będziemy odprawiać w dni powszednie o godz. 17:00 od 27 grudnia do 21 stycznia. Szczegółowy plan wyznaczonych ulic na dany dzień znajduje się na stronie internetowej naszej parafii i w dzisiejszym numerze „Albertówki”, jest także wywieszony w gablotach przed kościołem.

7. Podczas Mszy św. „kolędowej”, zastępującej odwiedziny duszpasterskie,  odmówimy modlitwę błogosławieństwa nad zebranymi i pozostałymi w domach mieszkańcami, zwłaszcza chorymi. Poświęcimy również wodę, którą przyniesiecie do kościoła we własnych naczyniach, a po poświęceniu zabierzecie ze sobą, aby pokropić nią swoje domy i mieszkania. Zachęcamy, by poprzedziła ten rytuał wspólna modlitwa w rodzinnym gronie.

Ostatnie wpisy