5 listopada 2023 r. XXXI niedziela zwykła

ogłoszenia

 

1.Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych”, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Wiara w świętych obcowanie zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego tronem jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę św. sprawują z nami wszyscy Aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.

2.Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Codziennie, przez cały listopad, przed wieczorną Mszą św. zbiorową za zmarłych zapraszamy na różaniec wypominkowy o godz. 17:30.

3.W tym tygodniu nasza parafia wraz ze Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw „PRO MISSIO” pragnie wesprzeć polskich misjonarzy. Można przynieść zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: komputery, drukarki, telefony, monitory, sprzęt RTV (telewizory, radia) i AGD (odkurzacze, miksery, żelazka) itp.  Zużyty sprzęt można przynosić w najbliższy wtorek, 7 listopada, od godz. 15:00 do 16:00. Miejscem zbiórki będzie parking przed garażami od strony wieży ciśnień.

4.W czwartek, 9 listopada, będziemy obchodzić święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest katedrą biskupa Rzymu – Papieża. To wspaniała okazja, aby w modlitwie powierzać osobę i posługę Ojca Świętego. Pamiętamy częste apele Papieża Franciszka o modlitwę za niego. Przyjdźmy więc do kościoła na wspólną modlitwę.

5.W przyszłą sobotę, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. W naszym kościele tego dnia specjalną uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie będziemy sprawowali o godz. 10:00.

6. Wypełnione kartki wypominkowe można składać do końca listopada w kopertach na tacę lub w kancelarii parafialnej

7.Wszystkim solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy zdrowia i wielu łask Bożych.

Ostatnie wpisy

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ DO WŁOCH

Zapraszamy na samolotową pielgrzymkę do Włoch w dniach 5 – 11 czerwca 2025 r. Plan i szczegóły – na załączonych plakatach. Zapisy w biurze parafialnym