Ogłoszenia – 11 kwietnia 2021 r. II niedziela Wielkanocy Niedziela Miłosierdzia Bożego

  1. Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.
  2. Dziś o godz. 15:00, w Godzinę  Miłosierdzia, odprawimy uroczystą Mszę św. Godzina ta upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta Siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta Godzina była w szczególny sposób przez ludzi czczona. Pan Jezus otwiera Swoje Serce dla tych, którzy w Godzinie Miłosierdzia łączą się z Nim w ufnej i żarliwej modlitwie. Zaprasza, by w tym świętym czasie z miłością zatopić się w Jego Miłosiernym Sercu i trwać przy Nim upraszając miłosierdzie dla całego świata. Zapewnia też, że nie odmówi duszy niczego, o co Go prosi.
  3. Zachęcamy do uczczenia Godziny Miłosierdzia w naszych domach poprzez wspólne, w gronie rodzinnym odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia, do trwania przy Miłosiernym Sercu Jezusa i upraszania miłosierdzia dla nas i całego świata.
  4. We wtorek, 13 kwietnia, zgodnie z tradycją, będziemy modlić się do Boga za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej. Porządek nabożeństw wieczornych będzie następujący:

17:30 – Różaniec fatimski,

18:00 – Msza św.,

19:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja,

20:30 – Apel Jasnogórski.

  1. Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Do 2012 roku Tydzień Miłosierdzia obchodzony był w październiku, a od 2013 rozpoczyna się on w drugą niedzielę Wielkanocy, w Święto Miłosierdzia Bożego. Doświadczając bowiem miłosierdzia Bożego, sami powinniśmy być miłosierni dla naszych sióstr i braci.
  2. W środę, 14 kwietnia, będziemy obchodzić 1055 rocznicę Chrztu Polski. To wydarzenie dało początek polskiemu Kościołowi, państwu i narodu Niech ten dzień będzie okazją do wdzięczności Bogu za wspaniałą, ponad tysiącletnią tradycję chrześcijańską naszego narodu; czasem odnowienia przymierza z miłosiernym Bogiem oraz pogłębiania swojej wiary otrzymanej na chrzcie świętym.
  3. Następna niedziela będzie Niedzielą Biblijną, inaugurującą w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny.  Czytając Biblię budujemy nasze życie na Bożym słowie  i umacniamy serca w prawdziwej wierze. Wiara bowiem buduje się i umacnia pod warunkiem, że karmiona jest słowem Bożym.

Ostatnie wpisy

„Małżeński Weekend”

Nasza parafia św. Brata Alberta wraz z duszpasterstwem rodzin i wspólnotą „Mężczyźni św. Józefa,  w dn. 21-22 kwietnia zaprosiła małżonków na „Małżeński Weekend”. Gościem specjalnym