Ogłoszenia – 13 czerwca 2021 r. 11.niedziela zwykła

ogłoszenia
  1. Przez cały czerwiec oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Wszystkich czcicieli Bożego Serca zapraszamy na nabożeństwo, które odprawiamy codziennie po Mszy św. o godz. 18:00.
  2. Dzisiaj o godz. 15:00 uczniowie klas IV przeżywają Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. Jest to okazja do dziękczynienia Panu Bogu za dar Eucharystii oraz odnowienia przyjaźni i więzi z Panem Jezusem. Módlmy się za te dzieci, aby, często po długiej, spowodowanej pandemią, nieobecności na Mszy św. i nieprzystępowaniu do sakramentu pokuty i pojednania pragnęły częstej Komunii św. i spowiedzi.
  3. Dzisiaj wieczorem zapraszamy do wspólnej modlitwy czcicieli Matki Bożej Fatimskiej. O godz. 17:15 odmówimy różaniec fatimski. Po Mszy św. o godz. 18:00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość adoracji, a o godz. 20:30 zapraszamy na Apel Jasnogórski.
  4. W czwartek, 17 czerwca,nasza wspólnota parafialna będzie przeżywała uroczystość odpustową ku czci św. Brata Alberta Chmielowskiego. Zapraszamy wszystkich na uroczyste Msze św. odpustowe o godz.: 7:00, 10:00 i 18:00. Homilie odpustowe będzie głosił dobrze nam znany o. Krzysztof Sikora CMF. Patron naszej parafii to skromny zakonnik, który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność. To święty, który uczy nas, że trzeba być „dobrym jak chleb”.
  5. W sobotę, 19 czerwca o godz. 11:00, Biskup Wojciech Skibicki udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. Prosimy o modlitwę w intencji młodych ludzi, którzy przyjmą tego dniasakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

Ostatnie wpisy

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ DO WŁOCH

Zapraszamy na samolotową pielgrzymkę do Włoch w dniach 5 – 11 czerwca 2025 r. Plan i szczegóły – na załączonych plakatach. Zapisy w biurze parafialnym