Ogłoszenia – 19 kwietnia 2020 r. II niedziela Wielkanocy

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego

  1. Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Św. Jan Paweł II wypowiedział w 2002 r. w Łagiewnikach te słowa: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.
  2. Dziś o godz. 15:00 uczcijmy w swoich domach Godzinę Miłosierdzia, która upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta Siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta Godzina była w szczególny sposób przez ludzi czczona. Pan Jezus otwiera Swoje Serce dla tych, którzy w Godzinie Miłosierdzia łączą się z Nim w ufnej i żarliwej modlitwie. Zaprasza, by w tym świętym czasie z miłością zatopić się w Jego Miłosiernym Sercu i trwać przy Nim upraszając miłosierdzie dla całego świata. Zapewnia też, że nie odmówi duszy niczego, o co Go prosi. W tym roku błagajmy miłosiernego Boga o ustanie epidemii koronawirusa w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Zachęcamy do rodzinnej modlitwy w Godzinę Miłosierdzia.
  3. Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Do 2012 roku Tydzień Miłosierdzia obchodzony był w październiku, a od 2013 rozpoczyna się on w drugą niedzielę Wielkanocy, w święto Miłosierdzia Bożego. Doświadczając bowiem miłosierdzia Bożego, sami powinniśmy być miłosierni dla naszych sióstr i braci.
  4. W czwartek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić Uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę św. Wojciecha na naszej ziemi. Jako jego spadkobiercy nie możemy się wstydzić wiary. Prośby w tym roku patrona naszej Ojczyzny o wstawiennictwo u Boga o ustanie epidemii koronawirusa.
  5. W sobotę, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto św. Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Zgodnie z tradycją wszyscy wierni, także mieszkańcy miast, proszą tego dnia o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to, aby nikomu na świecie nie brakowało chleba. Ta modlitwa jest szczególnie potrzebna w dobie kryzysu gospodarczego, jaki nam grozi oraz zapowiadanej przez meteorologów suszy.
  6. Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela Biblijna, która rozpocznie następujący po niej Tydzień Biblijny. Również w przyszłą niedzielę – ostatnią w kwietniu – Stowarzyszenie na rzecz misyjnych środków transportu MIVA Polska oraz Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zapraszają do wspólnej modlitwy w intencji kierowców. Zapraszają też do refleksji nad naszą chrześcijańską troską o bezpieczne poruszanie się po drogach i przestrzeganie przepisów drogowych.
  7. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym trudnym czasie składają ofiary na rzecz naszego parafialnego kościoła poprzez wpłaty na konto parafialne, do skarbony umieszczonej przy głównym wejściu do świątyni czy też w kancelarii parafialnej.

Ostatnie wpisy