Ogłoszenia – 21 marca 2021 r. V niedziela Wielkiego Postu

 1. Dziś piąta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą czarną, od zwyczaju zasłaniania krzyży od dziś aż do Wielkiego Piątku  na znak naszego smutku
  z powodu śmierci Zbawiciela. Do tej pory w liturgii kładliśmy nacisk na charakter chrzcielny i pokutny Wielkiego Postu, a w ostatnich dwóch tygodniach tego okresu położymy mocniejszy akcent na jego charakter pasyjny.
 2. W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas. Do świąt wielkanocnych pozostały już tylko dwa tygodnie. Wykorzystajmy jak najowocniej ten święty czas, by przygotować się duchowo do najważniejszej uroczystości w roku liturgicznym.
 3. W najbliższą środę, 24 marca, rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które potrwają do soboty. Aby udział w naukach rekolekcyjnych był bezpieczny, będziemy sprawować każdego dnia więcej Mszy św.: o 7:00, 10:00, 12:00, 16:30 i 18:00. Spowiedź św. będzie w piątek i w sobotę pół godziny przed każdą Mszą św. Plan rekolekcji zamieszczony jest w gablotach przed kościołem, w „Albertówce” i na stronie internetowej parafii. W tym roku nie odbędą się rekolekcje szkolne ze względu na to, że większość uczniów ma nauczanie zdalne.
 4. W czwartek, 25 marca, będziemy obchodzić Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.  Tego dnia, podczas wieczornej Eucharystii o godz. 18:00, będzie można podjąć Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, składając zobowiązanie codziennej modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców. Do dzisiejszego numeru „Albertówki” jest dołączona ulotka informacyjna na ten temat. Prosimy, aby w czwartek osoby pragnące podjąć Dzieło Adopcji Dziecka Poczętego, zabrały ze sobą świece.
 5. W zeszłym roku została założona Parafialna księga obrońców życia, do której będą wpisywane osoby podejmujące Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Dzieło to ma na celu budzenie naszej wrażliwości na sens i wartość życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
 6. Dzisiejsze ofiary złożone na tacę są przeznaczone na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, w którym kształcą się nasi alumni. Za złożone ofiary składamy „Bóg zapłać”.
 7. W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy wszystkich na rozważanie męki i śmierci Pana Jezusa podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej. Ze względu na rekolekcje w najbliższy piątek będzie tylko jedna Droga krzyżowa o godz. 17:30.
 8. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17:20 zapraszamy na piękne polskie nabożeństwo Gorzkich żali.
 9. Dziękujemy serdecznie za ofiary składane na kwiaty do Bożego Grobu.

Ostatnie wpisy