Ogłoszenia – 22 listopada 2020 r. Uroczystość Chrystusa Króla

  1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Podkreśla ona, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. Dziś warto zapytać siebie: na ile świadomie przeżywam rok liturgiczny i czynnie włączam się w jego celebracje? Warto też spojrzeć wstecz i zrobić osobisty rachunek sumienia z budowania, pogłębiania przyjaźni z Panem Bogiem i bliźnimi. Pamiętajmy, że zawsze jest czas i miejsce, aby to jeszcze naprawić.
  2. W następną niedzielę – 29 listopada – rozpoczyna się w życiu Kościoła adwent – czas, który ma nas należycie przygotować do właściwego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia oraz do spotkania ze Zbawicielem w wieczności. Znakiem naszego czuwania będzie udział w Mszach świętych roratnich.
  3. W pierwszą niedzielą adwentu rozpoczniemy kolejny rok liturgiczny, który w polskim Kościele będzie przebiegał pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.Jego mottem są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32). Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego.
  4. W kancelarii parafialnej można nabywać opłatek na stół wigilijny. Opłatek ten jest już poświęcony.
  5. Kończy się listopad – miesiąc pamięci o naszych bliskich, którzy odeszli do wieczności. Do następnego poniedziałku, codziennie o godz. 17:30, w modlitwie różańcowej polecamy Bożemu miłosierdziu zmarłych, których wypisaliśmy na kartach wypominkowych.
  6. Pragniemy przekazać słowa serdecznych życzeń dla wszystkich solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia. Zmarłych w tym tygodniu parafian polecamy Bożemu Miłosierdziu.

Ostatnie wpisy

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ DO WŁOCH

Zapraszamy na samolotową pielgrzymkę do Włoch w dniach 5 – 11 czerwca 2025 r. Plan i szczegóły – na załączonych plakatach. Zapisy w biurze parafialnym