Ogłoszenia – 27 grudnia 2020 r. – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

 

  1. Dziś przeżywamy święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, które skłania nas do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Stanowi sanktuarium życia i świętości, dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin. Po każdej Mszy  św. zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo małym dzieciom i ich rodzicom.
  2. W czwartek pożegnamy 2020 rok i powitamy rok 2021. Niech będzie to okazja do przyjścia na modlitwę do naszej parafialnej świątyni. Ze względu na zakaz przemieszczania się w tym dniu od godz. 19:00 podziękujemy dobremu Bogu za wszelkie łaski i dary podczas Mszy św. i nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego o godz. 16:30. W czasie tej Mszy św. odśpiewamy uroczyste Te Deum, za którego odmówienie w ostatnim dniu roku można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami
  3. Wszystkie intencje zamówione na 31 grudnia o godz. 18:00 będą w związku z tym odprawione o godz. 16:30.
  4. Postarajmy się nowy rok rozpocząć w imię Boże. 1 stycznia przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to tzw. święto nakazane, czyli zobowiązujące nas do uczestnictwa we Mszy św. Porządek Mszy św. w tym dniu jest niedzielny z wyjątkiem Mszy św. o godz. 6:30 i 7:30, których nie będzie. Wpatrzeni w Maryję – Królową pokoju – modlimy się o tak bardzo potrzebny pokój na świecie i o ustanie pandemii.
  5. W pierwszą sobotę miesiąca, 2 stycznia, o godz. 7:00 zapraszamy czcicieli Matki Bożej na Mszę św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie i zmiana tajemnic różańcowych.
  6. W tym roku epidemia uniemożliwia tradycyjną kolędę. Wirus choroby przenosi się bowiem i zaraża kolejne osoby podczas odwiedzin i spotkań. Dlatego zgodnie ze wskazaniami Ks. Biskupa Jacka Jezierskiego, rezygnujemy z wizyty duszpasterskiej. Kierujemy się bowiem troską o bezpieczeństwo i zdrowie rodzin, zwłaszcza osób starszych, będących w grupie podwyższonego ryzyka, ale też troską o zdrowie księży.
  7. Ks. Biskup, w imieniu kapłanów posługujących w parafiach, zwraca się również z serdeczną prośbą do wszystkich wiernych o złożenie, o ile to możliwe,  rocznej ofiary, dotychczas składanej podczas wizyty duszpasterskiej, w kancelarii parafialnej, na tacę w kopercie  lub na konto parafii z dopiskiem „Kolęda”.

Ostatnie wpisy

„Małżeński Weekend”

Nasza parafia św. Brata Alberta wraz z duszpasterstwem rodzin i wspólnotą „Mężczyźni św. Józefa,  w dn. 21-22 kwietnia zaprosiła małżonków na „Małżeński Weekend”. Gościem specjalnym