Ogłoszenia – 29 marca 2020 r. V niedziela Wielkiego Postu

 1. Dziś piąta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą czarną, od zwyczaju zasłaniania krzyży od dziś aż do Wielkiego Piątku na znak naszego smutku
  z powodu śmierci Zbawiciela. Do tej pory w liturgii kładliśmy nacisk na charakter chrzcielny i pokutny Wielkiego Postu, a w ostatnich dwóch tygodniach tego okresu położymy mocniejszy akcent na jego charakter pasyjny.
 2. W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas. Do świąt wielkanocnych pozostały już tylko dwa tygodnie. Wykorzystajmy jak najowocniej ten święty czas, by przygotować się duchowo do najważniejszej uroczystości w roku liturgicznym.
 3. Z powodu stanu epidemii i zgodnie z rozporządzeniem Biskupa Elbląskiego Jacka Jezierskiego nie będzie rekolekcji wielkopostnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w naszej diecezji a także w naszej parafii. Intencje mszalne, które zostały zamówione w dniach 1 – 4 kwietnia na godz. 10:00 i 16:30 zostaną odprawione w tym samym dniu, ale o godz. 18:00.
 4. W związku ze stanem epidemii nabożeństwo drogi krzyżowej będzie tylko dla 5 osób dorosłych w piątek o godz. 17:30. Przypominamy, że w związku z wprowadzeniem nowych rozporządzeń w naszym kraju, od 25 marca grupa wiernych biorących udział w nabożeństwach i Mszach św. nie może przekroczyć 5 osób. Wymagają tego przepisy sanitarne, które mamy obowiązek respektować. Zachęcamy więc do odprawienia drogi krzyżowej w domu.
 5. Zgodnie z rozporządzeniem Ks. Biskupa w tym roku do końca Wielkiego Postu nie będzie nabożeństwa gorzkich żali.
 6. Przypominamy, że w naszej świątyni codziennie o godzinie 20:30 jeden z nas, kapłanów, odmawia (bez obecności wiernych, co dyktowane jest sytuacją epidemiczną) różaniec w intencji chorych na COVID-19, tych, którzy się nimi opiekują, pracowników służb medycznych i sanitarnych oraz o pokój serc i nawrócenie.
 7. Was, drodzy Parafianie, prosimy, abyście o tej samej porze, czyli o godz. 20:30, odmawiali w swoich rodzinach różaniec w łączności duchowej z kapłanami.
 8. Zachęcamy również, aby w ciągu dnia znaleźć czas na  indywidualną lub w gronie rodzinnym modlitwę o powstrzymanie pandemii koronawirusa. Nie traćmy nadziei i pokładajmy ufność we wszechmogącym Bogu. Oddajmy się w opiekę naszej najlepszej Matki – Królowej Polski.
 9. Bardzo proszę o zapoznanie się ze wskazaniami Biskupa Elbląskiego na czas epidemii w naszej diecezji. Są one zamieszczone na stronie internetowej parafii.

Ostatnie wpisy