Ogłoszenia Duszpasterskie 1 stycznia 2023 r. Święto Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

ogłoszenia

1.W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2023 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem źródło i początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.
W Betlejem Aniołowie głosili chwałę Pana Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, ogłoszona z inicjatywy papieża bł. Pawła VI, jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Widzimy dzisiaj, szczególnie w obliczu trwającej wojny na Ukrainie, że świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.
Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź można uzyskać odpust zupełny. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.
2.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy tego dnia wieczorem na Mszę św. w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich oraz zakonnych w naszej parafii.Tego dnia Grupa Modlitwy do Najdroższej Krwi Chrystusa zaprasza o godz. 17:15 na nabożeństwo połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu w intencjach wynagradzających za grzechy nasze i całego świata oraz w intencji świętych powołań kapłańskich i zakonnych, szczególnie z naszej parafii.
3.Z racji pierwszego piątku, który w tym miesiącu przypada w uroczystość Trzech Króli, spowiedź będzie podczas każdej Mszy św.
4.W piątek, 6 stycznia, będziemy obchodzić uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną w naszej polskiej tradycji świętem Trzech Króli. Święto to przypomina nam prawdę, że Bóg przyszedł nie tylko do Narodu Wybranego, ale do wszystkich ludzi. W tym dniu jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii. Msze św. 6 stycznia będą odprawione w porządku niedzielnym. Na ich zakończenie pobłogosławimy kredę i kadzidło dla oznaczenia naszych mieszkań i na znak, że przyjęliśmy wcielonego Boga do naszego życia.
5.6 stycznia obchodzimy również Misyjny Dzień Dzieci. Szczególną modlitwą otoczymy misjonarzy i misjonarki. Będziemy modlić się o liczne i święte powołania misyjne, może także z naszej parafii. Prośmy Boga, by Dobra Nowina o zbawieniu skutecznie dotarła na wszystkie krańce świata, do wszystkich narodów i wszystkich ludzi spragnionych i poszukujących Boga. Zebrane ofiary w Uroczystość Objawienia Pańskiego będą przeznaczone na Krajowy Fundusz Misyjny. W ten sposób wspieramy materialnie tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu i ich działalność w krajach misyjnych.
6.W sobotę zapraszamy czcicieli Matki Bożej na Mszę św. o godz. 7:00 i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Po Mszy św. odbędzie się zmiana tajemnic różańcowych.
Kontynuujemy wizytę duszpasterską w naszej parafii.
7.Każdego dnia kolędę rozpoczynamy o godz. 16:00.
8.Do 21 stycznia, z racji wizyty duszpasterskiej, kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie w godz. 15:00 – 15:45.
9.U progu nowego roku kalendarzowego 2023 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok Pański dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym.

Ostatnie wpisy

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ DO WŁOCH

Zapraszamy na samolotową pielgrzymkę do Włoch w dniach 5 – 11 czerwca 2025 r. Plan i szczegóły – na załączonych plakatach. Zapisy w biurze parafialnym