Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela Miłosierdzia Bożego, 24.04.2022 r.

ogłoszenia
  1. Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.
  2. Dziś o godz. 15:00, czyli wGodzinę Miłosierdzia, zapraszamy na uroczystą Mszę św. , a po niej na Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Godzina Miłosierdzia upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta Siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta Godzina była w szczególny sposób przez ludzi czczona. Pan Jezus otwiera Swoje Serce dla tych, którzy w Godzinie Miłosierdzia łączą się z Nim w ufnej i żarliwej modlitwie. Zaprasza, by w tym świętym czasie z miłością zatopić się w Jego Miłosiernym Sercu i trwać przy Nim upraszając miłosierdzie dla całego świata. Zapewnia też, że nie odmówi duszy niczego, o co Go prosi.
  3. Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Do 2012 roku Tydzień Miłosierdzia obchodzony był w październiku, a od 2013 rozpoczyna się on w drugą niedzielę Wielkanocy, w święto Miłosierdzia Bożego. Doświadczając bowiem miłosierdzia Bożego, sami powinniśmy być miłosierni dla naszych sióstr i braci.
  4. Z powodu Oktawy Wielkanocy uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i diecezji elbląskiej, która przypada 23 kwietnia, została przeniesiona w tym roku na wtorek, 26 kwietnia.
  5. W najbliższą niedzielę rozpocznie się maj – miesiąc poświęcony Maryi. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na nabożeństwie majowym o godz. 17:30.
  6. Za dwa tygodnie, 8 maja, nasza parafia będzie przeżywać uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Prosimy o modlitwę w intencji dzieci, które przygotowują się do pierwszej spowiedzi oraz Komunii św.

Ostatnie wpisy

MAŁŻEŃSKI WEEKEND 21 i 22 kwietnia.

W najbliższą sobotę oraz niedzielę, 21 i 22 kwietnia, zapraszamy małżonków na „MAŁŻEŃSKI WEEKEND”.  Gościem będzie dr hab. teologii biblijnej i pastoralnej, rekolekcjonista, autor wielu

Ogłoszenia Duszpasterskie 14.04.24 r.

14 kwietnia 2024 r. – III niedziela Wielkanocy NIEDZIELA BIBLIJNA Dziś jest trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Ta