Intencje mszalne 4 – 10 września

binary comment

4 września – poniedziałek

7:00 + Za zmarłego Jerzego Lewkiewicza.

7:00 + Za zmarłego Jana Wasilewskiego.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Jadwigę i Stanisława Bladowskich, za Katarzynę i Stanisława Rosickich oraz Gertrudę i Bronisława Józefowiczów.

18:00 + Za zmarłą Janinę Bladowską w 4. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Irenę i Zygmunta Kwiatkowskich oraz za Izydorę i Romana Rychlewskich z okazji urodzin Zygmunta i Izydory.

18:00 + Za zmarłą Wiesławę Mścichowską w 18. rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny.

 

5 września – wtorek

7:00 + Za zmarłego Waldemara Brudnickiego.

7:00 + Za zmarłą Czesławę Zagajewską w 30. dzień po pogrzebie.

18:00 + Za zmarłego męża Kazimierza Suchockiego w 2. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłego Marcina Krajewskiego w 10. rocznicę śmierci, za Józefa Sadowskiego i za zmarłych rodziców.

18:00 + O łaskę nieba dla zmarłej Bronisławy Skiby i Bogumiły Woś w dniu urodzin.

18:00 + Za zmarłego Tadeusza Wacławskiego w 16. rocznicę śmierci.

 

6 września – środa

7:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w 43. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Anny i Andrzeja Kwiatkowskich.

7:00 + Za zmarłych rodziców: Stefana i Apolonię Grzybów, za brata Wiesława, za Barbarę grzyb oraz Jana Czachowskiego.

18:00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla dzieci objętych modlitwami VIII Róży Żywego Różańca Rodziców, naszych kapłanów i członków Koła.

18:00 + Za zmarłego Bronisława, Stanisławę i Wiesława Kuklińskich, za Bolesława Szpadkiewicza oraz Andrzeja Szpadkiewicza.

18:00 + Za zmarłego męża Stanisława Klimpel oraz za zmarłych z rodziny Lisińskich i Klimpel.

18:00 + Za zmarłego Zygmunta, Janinę i Stanisława Olsztów oraz zmarłych z rodziny.

 

7 września – czwartek

7:00 + Za zmarłego Jana Wasilewskiego.

7:00 + Za zmarłego Romana Zabłotnego i Antoniego Zabłotnego.

18:00 – Intencja dziękczynna Bogu Ojcu, przez Bolesne i Niepokalane Serce Matki Bożej, za dar życia z przeproszeniem za grzechy nasze i całego świata z prośbą o święte powołania kapłańskie i zakonne.

18:00 + Za zmarłą Reginę Budzińską.

18:00 + Za zmarłych: za Janinę i Władysława Stępieniów oraz Urszulę i Zygmunta Wieczorków.

 

8 września – piątek

7:00 – Do Matki Bożej Skępskiej z podziękowaniem za opiekę i prośbą o dalszą.

18:00 + Za zmarłą Danutę Sobiech, za Krystynę Laskowską, Łucję Świniarską oraz Bolesława Świniarskiego.

18:00 + O łaskę nieba dla zmarłych rodziców: Marianny i Stanisława Olszewskich w dniu urodzin Marianny.

18:00 + Za zmarłego Adriana i Jerzego Janowskich w rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny Janowskich i Samselów.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Bronisławę Szternicką w 28. rocznicę śmierci i za Jana Szternickiego w 8. rocznicę śmierci.

 

9 września – sobota

7:00 + Za zmarłego Jerzego Lewkiewicza.

18:00 + O łaskę życia wiecznego dla zmarłego ks. Bernarda Pokojskiego w 22. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłego męża Henryka Łęgowskiego w 20. rocznicę śmierci, za syna Tomasza Łęgowskiego w 18. rocznicę śmierci, za rodziców z obu stron oraz za szwagra Romana Mrozowskiego.

 

10 września – 23. niedziela zwykła

6:30 – W pewnej intencji.

7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.

9:00 – W intencji Parafian.

10:30 + Za zmarłą Czesławę i Kazimierza Krzywkowskich oraz za dziadków z obu stron.

12:00 + Za zmarłego Jerzego Błażejczyka w 2. rocznicę śmierci oraz za jego rodziców: Jana i Bronisławę Błażejczyków.

12:00 + Za zmarłą Zytę Sobieraj (Mszę św. zamówili sąsiedzi z ul. Grudziądzkiej).

13:15 + Za zmarłego Celestyna i Teresę Orzechowskich, za Wacława i Urszulę Jakielskich oraz za zmarłych z rodziny.

15:00 + Za zmarłą żonę Zofię Balińską w 1. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłą Klarę i Józefa Flaszyńskich.

Ostatnie wpisy