Ogłoszenia duszpasterskie – 7 kwietnia 2024 r.

ogłoszenia

7 kwietnia 2024 r.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

  1. Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.
  2. Dziś szczególnie przypominamy, że godz. 15:00 jest Godziną Miłosierdzia. Upamiętnia ona konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta Siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta Godzina była w szczególny sposób przez ludzi czczona. Pan Jezus otwiera Swoje Serce dla tych, którzy w Godzinie Miłosierdzia łączą się z Nim w ufnej i żarliwej modlitwie. Zaprasza, by w tym świętym czasie z miłością zatopić się w Jego Miłosiernym Sercu i trwać przy Nim upraszając miłosierdzie dla całego świata. Zapewnia też, że nie odmówi duszy niczego, o co Go prosi. Zachęcamy do codziennego odmawiania o godz. 15:00 Koronki do Bożego miłosierdzia.
  3. Jutro będziemy przeżywać uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która została przeniesiona z 25 marca. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
  4. Tego dnia, podczas wieczornej Eucharystii o godz. 18:00, będzie można podjąć dzieło duchowej adopcji, składając uroczyście zobowiązanie codziennej modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców. Do dzisiejszego numeru „Albertówki” jest dołączona specjalna deklaracja podjęcia się tejże formy adopcji. Osoby, które zdecydują się na podjęcie duchowej adopcji proszone są o przyniesienie świec. W 2020 r. została założona PARAFIALNA KSIĘGA OBROŃCÓW ŻYCIA, do której są wpisywane osoby podejmujące to dzieło. Krąg Domowego Kościoła, działający przy naszej parafii, zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
  5. W sobotę, 13 kwietnia, zgodnie z tradycją, będziemy modlić się do Boga za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej. O godz.17:30 zapraszamy na różaniec fatimski, a o godz. 18:00 na Mszę św. z kazaniem.

Ostatnie wpisy

„Biały tydzień” /video/

W naszej parafii trwa „biały tydzień” dzieci pierwszokomunijnych. Piękną tradycją w naszym kościele jest to, że dziewczęta i chłopcy, którzy przyjęli w Uroczystość Wniebowstąpienia pierwszą