Zmartwychwstały Pan, jest źródłem niezawodnej nadziei. Życzenia

wielk_26

 

Drodzy Bracia i Siostry!

Przyjmijcie dzisiaj od nas, Waszych duszpasterzy, serdeczne życzenia, abyście z głęboką wiarą i ufnością otwierali serca dla Chrystusa Zmartwychwstałego, który ma moc uwalniać nas od wątpliwości, lęków i wszelkich obaw o przyszłość. Tylko On, Zmartwychwstały Pan, jest źródłem niezawodnej nadziei. Życzymy również, abyście umocnieni Jego miłością i łaską potrafili rozniecać płomień ufnej wiary w sercach Waszych bliskich, szczególnie dzieci i osób starszych.

Taki płomień ufnej wiary stara się rozpalić w naszych sercach Ojciec św. Franciszek, który w ostatnich dniach pocieszał nas wszystkich: „W zmartwychwstałym Jezusie życie zwyciężyło śmierć. Ta wiara paschalna żywi naszą nadzieję. (…) Jest to nadzieja na lepszy czas, w którym możemy być lepsi, w końcu uwolnieni od zła i od tej pandemii. Jest to nadzieja: a nadzieja nie zawodzi; to nie jest iluzja, jest to nadzieja.”

Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe Wasze życie. Niech będzie ukojeniem w tych trudnych i niebezpiecznych dla nas czasach, w cierpieniu, osamotnieniu i smutku, niech stanie się źródłem radości w Waszej codzienności. Życzymy Wam błogosławionych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Ks. proboszcz Marian Florek

 

Korzystając z okazji składania życzeń wielkanocnych, pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy  w tym jakże trudnym czasie, nie zapominają w modlitwie o nas, kapłanach oraz  składają ofiary na rzecz naszego parafialnego kościoła poprzez wpłaty na konto parafialne lub  do skarbony umieszczonej przy głównym wejściu do świątyni.

Bóg zapłać za Waszą dobroć i ofiarność.

Ks. proboszcz Marian Florek

 

Ostatnie wpisy

„Biały tydzień” /video/

W naszej parafii trwa „biały tydzień” dzieci pierwszokomunijnych. Piękną tradycją w naszym kościele jest to, że dziewczęta i chłopcy, którzy przyjęli w Uroczystość Wniebowstąpienia pierwszą