Intencje mszalne 8 – 14 czerwca 2020 r.

 

8 czerwca – poniedziałek

7:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Natalii Marzec i dla córki Ewy Marzec.

7:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej dla ks. Karola Wagi w rocznicę święceń kapłańskich (Mszę św. zamówiła Maragretka).

12:00 –  Za dusze braci odłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Boga, nadużyli Jego łask trwając uporczywie w swoich błędach, aby powrócili do jedności z Kościołem  (piąta Msza św. nowenny za przyczyną św. siostry Faustyny Kowalskiej).

18:00 + Za zmarłego męża Eugeniusza Ślęzaka w 3. rocznicę śmierci, za Romualda i Jerzego, za rodziców z obu stron oraz za Wiktorię Zechę.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Mariannę Kołaczkowską w 2. rocznicę śmierci i za Lucjana Kołaczkowskiego oraz za rodziców  Zielińskich i Kołaczkowskich.

18:00 + Za zmarłą Agnieszkę Udzińską w 30. dzień po pogrzebie.

 

9 czerwca – wtorek

7:00 + Za zmarłego Kazimierza Świątkowskiego (Mszę św. zamówili sąsiedzi).

12:00 – Za dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci, aby były szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego oraz wonnym bukietem przed tronem Bożym ((szósta Msza św. nowenny za przyczyną św. siostry Faustyny Kowalskiej).

18:00 + Za zmarłą Jadwigę Gancarz (Mszę św. zamówiła Odnowa w Duchu Świętym).

18:00 + Za zmarłych rodziców: Stefanię Gołkowską w 45. rocznicę śmierci i za Sylwestra Gołkowskiego oraz za zmarłych z rodziny.

18:00 + Za zmarłą Mariannę Kochańską, za Zygmunta Olsztę oraz Jana i Romana Ewertowskich.

18:00 + Za zmarłą Joannę Kaczorek w 2. rocznicę śmierci.

 

10 czerwca – środa

7:00 + Za zmarłych rodziców: Annę i Bolesława Cielibało oraz za Annę i Jana Brzoskiewiczów..

12:00 – Za dusze , które szczególnie wśród wszelkich udręczeń i przeciwności czczą i wysławiają miłosierdzie Boże, aby zajaśniały szczególną jasnością w życiu przyszłym (siódma Msza św. nowenny za przyczyną św. siostry Faustyny Kowalskiej).

18:00 + Za zmarłego Henryka Zatonia w 13. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłą żonę Jadwigę Wróblewską w 2. rocznicę śmierci, za rodziców: Irenę i Antoniego Wróblewskich oraz teściów: Wiktorię i Józefa Napierskich.

18:00 + Za zmarłą Irenę Wasiak w 10. rocznicę śmierci i za Józefa Wasiaka.

18:00 + Za zmarłych rodziców: Juliana i Feliksę Skoniecznych oraz zmarłych z rodziny Skoniecznych i Kordowskich.

 

11 czerwca – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ

6:30  – Za dusze, które są w więzieniu czyśćcowym. Niech strumienie Krwi i Wody, które wypłynęły z Serca Jezusowego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Bożego (ósma Msza św. nowenny za przyczyną św. siostry Faustyny Kowalskiej).

7:30 + Za zmarłego Kazimierza Świątkowskiego (Mszę św. zamówiła żona).

9:00 + Za zmarłego Bronisława Wiatr, za Czesława Wiatr, Jarosława Wiatr oraz dziadków z obu stron.

10:30 + Za zmarłych braci: Jana i Zygmunta Zabłotnych.

12:00 – O dary Ducha Świętego dla członkiń II Róży Różańcowej i ich rodzin oraz za zmarłych z tej Róży.

13:15 + Za zmarłego męża Kazimierza Kasprowicza i za jego rodziców.

15:00 – W pewnej intencji.

16:30 – W pewnej intencji.

18:00 + Za zmarłą Janinę Falkowską w 1. rocznicę śmierci, za Halinę Gromalę w 1. rocznicę śmierci, za Tadeusza Falkowskiego oraz Martę i Franciszka Szmeiter.

 

12 czerwca – piątek w Oktawie Bożego Ciała

7:00 + Za zmarłego Kazimierza Świątkowskiego. .

12:00 – Za dusze oziębłe, aby Jezus zamknął ich w Najlitościwszym Sercu, pociągnął ich w sam żar miłości Swojej, zapewniając im pełnię Bożego miłosierdzia (dziewiąta Msza św. nowenny za przyczyną św. siostry Faustyny Kowalskiej).

18:00 + O życie wieczne dla rodziców: Elżbiety i Stanisława Paczkowskich w dniu urodzin Elżbiety.

18:00 + Za zmarłą Krystynę Kotłowską w 2. rocznicę śmierci.

18:00 + Za zmarłego Stanisława Majewskiego, za Wiktorię i Józefa Majewskich oraz Janinę i Jana Nawotków.

 

13 czerwca – sobota w Oktawie Bożego Ciała

7:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla członkiń IV Róży Różańcowej i ich rodzin.

7:00 + Za zmarłych rodziców: Weronikę i Antoniego Smoczyńskich, za Zofię i Bronisława Nawotków, za siostrę Krystynę Nawotkę, za Józefę i Franciszka Nawotków oraz Barbarę, Henryka i Zdzisława Kalisz.

12:00 – W pewnej intencji.

18:00 + Za zmarłą Genowefę i Franciszka Detynów oraz ich rodziców.

18:00 + Za zmarłą Jadwigę Kęsicką (Mszę św. zamówiła Odnowa w Duchu Świętym Getsemani).

18:00 + Za zmarłego tatę Bronisława Wojdata i za siostrę Janinę Kowalską.

18:00 + Za zmarłego Andrzeja Welzanta z okazji urodzin.

 

14 czerwca – XI niedziela zwykła

6:30 – W pewnej intencji do Ducha Świętego.

7:30 + W intencji zmarłych ofiarodawców i dobroczyńców parafii i budowy kościoła.

9:00 – W intencji Parafian.

9:00 – Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Żuralskich.

10:30 + Za zmarłą Helenę i Bruno Maciejewskich.

12:00 + Za zmarłą Felicję i Henryka Piotrowiczów, za Teresę Żubertowską oraz Marka Piotrowicza.

13:15  + Za zmarłą mamę Jadwigę Smulską w 14. rocznicę śmierci.

13:15 + Za zmarłego Jana Różańskiego w rocznicę śmierci.

15:00  + Za zmarłego Stanisława Grubalskiego, za zmarłych rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz wszystkich zmarłych z rodziny.

16:30 – O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Heleny Bakirzyńskiej.

18:00 + Za zmarłego tatę Wacława Surmacza w 19. rocznicę śmierci, za Janinę i Stanisława Surmaczów, za Mariannę, Jana i Mariana Świtajów oraz Eugeniusza Cieszyńskiego.

Ostatnie wpisy